Tag Archives: Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid: hardnekkig en duur probleem

apr 6, 2017 | Posted by in Diversen | 0
Renske Cramer Creatief artikel laaggeletterdheid foto van een man die tot de laaggeletterden behoort

Aan bestrijding wordt nog weinig gedaan, maar het aantal laaggeletterden groeit   Kunt u het zich voorstellen? Dat u moeite hebt met het begrijpen van patiëntenfolders, het invullen van eenvoudige formulieren, het voorlezen aan uw (klein)kinderen en het gebruik van een pinautomaat? Voor miljoenen (!) Nederlanders is dat de dagelijkse realiteit. Ze zijn laaggeletterd en moeten daarom allerlei strategieën bedenken om zich maatschappelijk staande te houden. Dat valt vaak niet mee. En helaas is laaggeletterdheid niet snel op te lossen, noch voor individuen, noch voor de groep. Temeer daar het aantal laaggeletterden voorlopig alleen maar toeneemt.