Disclaimer

Beste bezoeker,

Welkom op mijn website! Ik hoop dat de inhoud u bevalt.

Juiste en bijgewerkte informatie

Ik doe natuurlijk mijn uiterste best om juiste informatie op deze site te plaatsen en die content vervolgens up-to-date te houden. Toch kan ik niet uitsluiten dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Ik ben daarom niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die u lijdt door enigerlei vorm van gebruik van die informatie.

Bronnen van derden

U komt op deze site regelmatig links en verwijzingen tegen naar informatiebronnen van derden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u daar aantreft. Mocht u directe en/of indirecte schade lijden door het gebruik van informatie van deze bronnen, dan ben ik daarvoor niet aansprakelijk.

Onjuistheden? Laat het me weten!

Komt u in mijn content of in de aangehaalde informatie van derden onjuistheden tegen? Meld het dan even. (Naar het contactformulier) Dan corrigeer ik ze meteen.

Uw reactie niet geplaatst?

Hebt u gereageerd op een blogbericht of andere content op mijn website? Dat vind ik leuk! Maar ik behoud me wel het recht voor om uw reactie niet op de site te plaatsen. Dat gebeurt zonder opgaaf van redenen.

Omgang met persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op de site van de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) leest u wat de AVG inhoudt. Ook ik houd mij aan de spelregels van deze Verordening.

Wat houdt dat in? Als u via deze site contact met mij opneemt, krijg ik daarmee de beschikking over uw naam en e-mailadres. Die zijn nodig om uw mail te beantwoorden. Dat is het enige waarvoor ik ze gebruik. Ik deel ze niet met derden.

Gebruik van informatie en auteursrecht

Wilt u informatie van mijn site kopiëren, downloaden en/of afdrukken voor eigen, niet-commercieel gebruik? Dat mag (met bronvermelding). Wilt u content in al dan niet gewijzigde vorm vermenigvuldigen, op enige schaal verspreiden en voor commerciële doelen inzetten, vraag dan eerst even toestemming. Alle informatie op deze website valt immers onder het auteursrecht.

Nederlands recht van toepassing

Door het raadplegen van mijn site gaat u akkoord met de bovenstaande spelregels.

Op mijn website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze disclaimer leg ik bij uitsluiting voor aan een bevoegde rechter in ons land.

© 2014 – 2024 Renske Cramer