Tag Archives: Pensioen

Uitstel pensioenleeftijd werpt schaduw vooruit

feb 26, 2016 | Posted by in Diversen | 0
Renske Cramer Creatief artikel over uitstel pensioen en aow foto van bouwvakkers aan het werk

Zestigplussers gebukt onder fysieke, mentale en financiële uitputtingsslag Meer nieuws over dit onderwerp: zie de links onder dit artikel De meeste zestigplussers halen hun pensioen niet zonder fysieke en/of mentale kleerscheuren. Het bereiken van de uitgestelde pensioenleeftijd wordt dan een moeizame tocht. Dat blijkt uit een onderzoek van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), waarvan de resultaten afgelopen week bekend zijn gemaakt. Een deprimerend toekomstperspectief voor senioren…

Pensioen: ruimte voor meer, niet voor minder

jan 12, 2016 | Posted by in Diversen | 0
Renske Cramer Creatief artikel over pensioen foto van vrouw die in bos wandelt

Met pensioen. Veel mensen kijken er jarenlang naar uit: eindelijk meer tijd om Leuke Dingen te doen! Anderen zien er juist erg tegenop. Ze voorzien problemen als eenzaamheid, verveling, geldgebrek en lichamelijke ongemakken. Maar zoals elke nieuwe levensfase vergt ook Het Pensioen aanpassing. Met wat inzet kun je er best een feestje van maken.  

Politiek, ontzie de gepensioneerden!

jun 24, 2015 | Posted by in Diversen | 0
Renske Cramer Creatief artikel ontzie de gepensioneerden foto van bejaarde vrouw

De crisis heeft er bij gepensioneerden veel harder ingehakt dan bij werkenden. Tussen 2009 en 2013 nam de koopkracht van werkenden met 1,1% af, terwijl gepensioneerden maar liefst 6,2% inleverden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de belangenorganisatie voor ouderen ANBO. En blijkens onderzoek van Multiscope moet 40% van de senioren toch al veel soberder gaan leven als ze met pensioen gaan. Tijd voor een politieke koerswijziging, menen de belangenorganisaties ANBO en Unie KBO. En gelijk hebben ze.