splijtlandschap

ook dit splijtlandschap ontlaadt zich
in lichaamsthematiek en verzadiging
scheidt zich af van versprankelde hoop
 
opaak verflenst gevoelsleven
graaft door molshopen verleden
verwrat de dag en loopt vast

bewustzijnslagen schaduwen weer
wat laatste nuances weg
tot zwaarbeladen zelfbeheer

adembenemend is dit schiften
dit overlopen naar vijandelijk gif
als tijdsverzwaring en beeldenbrij

overschilderd zwijgt dan de prater
andere werkelijkheid breekt door
zo wreed en toch zo mooi

 

Bekijk het bijbehorende schilderij