Sparteling

kermsel van jaren jaagt me voort
over toendra’s tijd rivieren van ruimte
en bloedvergane wegen 

een meditatief moment vertekend
in zeven tijdlijnen bindt brokjes
landschap tot fijnmazig leed

en aan de randen wijdlopig
van waanzin heerst even de rust
van mijn leefnet

Bekijk het bijbehorende schilderij