Microblog: oudere berichtjes

Via mijn Microblog op de homepage (Renske Cramer Creatief.nl: staalkaart van creatieve uitingen) geef ik af en toe een korte reactie op nieuwsfeitjes en ontwikkelingen die mijn aandacht trekken.

Een greep uit de Microblog-berichtjes die ik eerder heb geplaatst:

 

18-3: Bij de voorlichting over het coronavirus wordt vaak geen rekening gehouden met de 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land. Expertisecentrum Pharos heeft voor hen een handige informatiekaart ontwikkeld. Daarop wordt de coronaproblematiek op een voor hen begrijpelijke wijze uit de doeken gedaan. Prima initiatief!

14-3: Ook de Federatie Medisch Specialisten roept op tot onmiddellijke sluiting van scholen om het coronavirus in te dammen. Onbegrijpelijk dat de overheid doof blijft voor deze signalen.

12-3: Almaar meer deskundigen vinden de Nederlandse anti-coronamaatregelen onvoldoende. Waarom wordt er niet meer gedaan, zoals de scholen sluiten? Goed, de economie krijgt dan misschien een extra tik. Maar die herstelt zich wel weer. Bij veel mensen ligt dat anders…

11-3: Europese Commissie lanceert ambitieuze plannen opdat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Wat komt er veel op ons af als het om milieu en klimaat gaat! Willen we niet veel te snel veel te veel realiseren? Ik hoop dat het allemaal lukt, maar vooralsnog plaats ik grote vraagtekens bij de haalbaarheid van e.e.a…

8-3: Vandaag Internationale Vrouwendag! Thema: vrijheid. Vrijheid van vrouwen moet niet onderhandelbaar zijn, maar een vanzelfsprekendheid. En (ook) wat dat betreft, is er nog een wereld te winnen…

6-3: Schandalig: ruim een miljard nog vrij nieuwe Android-smartphones zijn kwetsbaar voor hacks doordat ze geen nieuwe beveiligingsupdates hebben gekregen.

17-1: Hoe is het toch mogelijk dat mensen zó met dieren kunnen omspringen? Ronduit schandalig! U nog een karbonaadje? Ik pas!

2019

11-12: Timmermans’ Green Deal omvat ambitieuze, broodnodige klimaatplannen. Maar zijn ze haalbaar? Ik vrees het ergste. Intussen wordt het natuur- en klimaatnieuws almaar dreigender. En komt er vooralsnog bedenkelijk weinig uit de lopende Klimaatconferentie in Madrid…

19-11: Ontbossing van het Amazonegebied neemt snel toe. Onbegrijpelijk dat er niet is ingegrepen, gezien alle klimaat- en milieuproblemen…

18-11: Senioren krijgen onjuist pensioen doordat pensioenfondsen niet tijdig hebben geïnvesteerd in up-to-date it-systemen. Schandalig!

12-11: Dus we gaan 100 km per uur rijden… Tja, alle beetjes helpen. Maar zolang de handhaving niet wordt geïntensiveerd, voorzie ik dat veel mensen zich er weinig van zullen aantrekken.

11-11: PBL: bescherm ons landschap! Tja, qua natuur en landschap betalen we een steeds hogere prijs voor de ongebreidelde bevolkings- en welvaartsgroei….

4-11: Recruiters discrimineren vrouwen. Waarom nou toch? Wat zonde van al het vrouwelijke talent dat ze links laten liggen!

9-10: Opsteker: Nederland is de meest concurrerende economie van Europa. Minnetje: we blijven nog steeds achter op gebieden als onderzoek en innovatie. Gelukkig ligt er nu een nieuw actieplan voor kunstmatige intelligentie. Beter laat dan nooit…

4-10: Stikstofcrisis: het kabinet kiest voor behoedzame compromissen. De kritiek doet dan ook vermoeden dat het stikstofdossier nog wel eens héél dik kan worden…

3-10: De politie krijgt het steeds moeilijker, met alle gevolgen van dien. Hopelijk doet De Politiek iets met de signalen van korpschef Akerboom

2-10: Nederland is het wilde westen van de partijfinanciering! Hoogste tijd dat er op dit gebied structureel wordt ingegrepen…

29-9: Alweer een gevaarlijk ICT-lek doordat bedrijven en instellingen hun systemen niet tijdig updaten. Onbegrijpelijk dat ze nog steeds zo slordig omspringen met de veiligheid op ICT-gebied, terwijl de cybercriminaliteit is uitgegroeid tot een uiterst gevaarlijk, veelkoppig en onverslaanbaar monster….

28-9: Coalitie weet zich geen raad met de anti-stikstofadviezen van de commissie-Remkes. Dat belooft wat… Temeer daar de commissie in 2020 nog met een vervolgadvies over o.a. de sterk vervuilende luchtvaart en de biomassa- en kolencentrales komt.

27-9: Het verlagen van de maximumsnelheid biedt voordelen. Maar in de strijd tegen stikstof wordt het alleen een effectief wapen met een gedegen handhaving. En dat wordt nog een hele uitdaging, zo valt te vrezen…

25-9: Teleurstellend stikstof-advies van de commissie-Remkes: megavervuilers als de luchtvaart en biomassa- en kolencentrales blijven buiten schot. Onbegrijpelijk! De kritiek op het advies liegt er dan ook niet om. 

20-9: Het bedrijfsleven is om: er moet een quotum komen om meer vrouwen aan de top te krijgen. Het werd tijd! Veel te veel vrouwelijk potentieel blijft onbenut.

11-9: Eindelijk weer eens enig bemoedigend nieuws op het gebied van euthanasie! De ontwikkelingen op dit gebied liggen al veel te lang vrijwel stil…

9-9: Voorstel WRR: geef de overheid bij een cyberaanval toegang tot digitale systemen van bedrijven. Um… zouden we dat nu wel doen? Lekke overheid + lekke bedrijven = luilekkerland voor cybercriminelen…

7-9: Onthutsend rapport over noodnummer 112. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

6-9: De vermogensrendementsheffing wordt eindelijk aangepast. Maar eerst mag Vadertje Staat nog drie jaar onbekommerd graaien. Onder andere omdat de verzwakte belastingdienst veranderingen niet ‘zo snel’ kan doorvoeren. Dubbele schande!

5-9: CDA wil een speciale eenheid voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Goed plan, hoor. Maar waarom komen we in dit land toch vaak zo vreselijk laat met dergelijke maatregelen? 

3-9: Nieuwe campagne tegen bellen en appen in het verkeer. Prima, maar zou je de  ‘homo appens & bellens’ zo in het gareel krijgen? Ik vrees het ergste. De pakkans is immers gering… 

2-9: D66 komt volgend jaar met een initiatiefwet voltooid leven. Hopelijk trekt die de euthanasiediscussie uit het slop…

22-8: Goed plan: een welvoorzien groeifonds voor economisch slechtere tijden

21-8: Blijkens nieuw onderzoek hebben we de stijging van de zeespiegel onderschat. Die verloopt twee keer zo snel als in de 20ste eeuw!

20-8: Het gros van de chemiebedrijven houdt zich niet aan de veiligheidsregels. Onbegrijpelijk dat ze zoveel risico nemen. Tijd voor meer en strengere controles!

14-8: Het gaat gelukkig de goede kant op met de vleesvervangers. En dat is een stuk beter voor mens, dier, milieu en klimaat.

8-8: VN-klimaatrapport: we moeten ons mondiale landgebruik nu echt radicaal veranderen! Tja. Zou het er van komen voor het definitief te laat is? Ik zie het somber in…

29-7: Vandaag is het Earth Overshoot Day: onze roofbouw op moeder aarde in kaart gebracht. Onthutsend! En aangezien overbevolking en welvaart blijven groeien, zal het alleen maar erger worden…

27-7: Alweer verontrustende berichten op het gebied van milieu en klimaat: enorme branden op de noordpool.

26-7: Goed nieuws: meer geld voor onze nationale parken! We kunnen niet zuinig genoeg zijn op de laatste stukjes natuur die we nog hebben…

10-7: Investeerders dwingen de toename van vrouwen aan de top af. Op zich een goed initiatief. Maar het is wel treurig dat het anno 2019 nog nodig is om zulke maatregelen te nemen…

2-7: Onderwijs nieuwe stijl: de programmeerschool, gratis en voor iedereen. Goed dat het enorme tekort aan programmeurs op deze manier wordt aangepakt!

30-6: VN-topman roept wereldleiders op tot actie op klimaatgebied. Maar het klimaat staat in veel landen nog altijd niet hoog op de agenda. De doelen van ‘Parijs’ worden vrijwel zeker niet gehaald…

24-6: De TU onderzoekt de veiligheid van slimme apparaten. Goed plan! Er is veel bedenkelijke apparatuur op de markt. Ik waarschuwde in 2015 al tegen de gevaren van het oprukkende internet of things.

21-6: Drinkwater en milieu worden in ons land nog steeds bedreigd door landbouwgif. Onbegrijpelijk! Waarom wordt het beleid niet aangescherpt?

20-6: De overheid is niet in staat om de voedselveiligheid te garanderen. Hoogste tijd om de NVWA te versterken!

12-6: Alweer alarmerende onderzoeken over klimaat en milieu: er dreigt massale sterfte van zeeleven en de gevolgen van het uitsterven van plantensoorten worden ernstig onderschat. Benauwend…

11-6: Taalachterstand groeit in Nederland, vooral onder jongeren. Ik schreef het al eerder: laaggeletterdheid is een hardnekkig en duur probleem

15-5: Nieuw beveiligingslek in Intel-chips is een uiterst gevaarlijke tijdbom. Chips moeten terug naar de tekentafel om fundamentele ontwerpfouten aan te pakken. Maar voor er dan nieuwe generaties chips op de markt komen….

12-5: Verbazend: toch nog 21 % van de nieuwsconsumenten vertrouwt sociale media als nieuwsbron. Gelukkig weet 56 % inmiddels wel beter…

6-5: Alweer een onthutsend rapport dat aangeeft hoe snel we de aarde verwoesten. Ik word er zó treurig van…

26-4: Vandaag is het International Noise Awareness Day. Goed om even stil te staan bij de gevaren van geluidsoverlast. Die worden zwaar onderschat en dat heeft op termijn grote gevolgen…

24-4: Het is toch steeds weer schrikken als je leest hoe erg het met de luchtverontreiniging is gesteld… En te vrezen valt dat het alleen maar erger wordt. Er gebeurt veel te weinig om het tij te keren.

18-4: Nederlandse persvrijheid daalt op wereldranglijst, onder andere door het oprukkende populisme. Zorgelijk!

17-4: Vrouwelijke ondernemers krijgen nauwelijks durfkapitaal en innovatie- en groeisubsidies. En ze hebben ook nog eens te maken met seksistische investeerders. Een treurig beeld, anno 2019…

12-4: Brede actie tegen verdere ontbossing van Nederland. Goed zo! Eindelijk… (Zie ook mijn microblogberichtjes van 31-3 en 10-4 jl.)

11-4: Brexit weer uitgesteld. Dat circus heeft al vele tientallen miljarden gekost. Wat hadden Groot-Brittannië en de EU daar niet voor nuttige dingen mee kunnen doen…

10-4: Natuurmonumenten stopt tijdelijk met bomen kappen. Beter laat dan nooit… Nu snel een verstandiger beleid invoeren om de ontbossing te keren! (Zie ook mijn microblogberichtje van 31-3 jl.)

5-4: Luchtverontreiniging en verkeerde eetgewoonten leiden jaarlijks tot miljoenen doden. Onthutsende cijfers! En te vrezen valt dat die aantallen alleen maar zullen toenemen…

31-3: De ontbossing van ons land neemt zeer zorgwekkende vormen aan. Het is de allerhoogste tijd voor nieuw en vooral verstandig beleid op dit gebied!

29-3: Actie tegen de verengelsing, zij het (nog) alleen op de universiteiten. Prima initiatief. Het niveau van het mondeling en schriftelijk gebruik van de Nederlandse taal staat behoorlijk onder druk, to put it mildly…

18-3: Er komt meer hulp voor laaggeletterden! Terecht, want laaggeletterdheid is een zwaar onderschat, hardnekkig en duur probleem in onze samenleving.

11-3: Het Nederlandse landschap ‘vereconomiseert’ almaar verder. De fanatieke focus op economische groei zal de mens uiteindelijk lelijk opbreken. Maar veel schade is dan niet meer te herstellen…

4-3: SIRE-campagne roept op tot fatsoenlijker gedrag. Dat is hard nodig, als je ziet en hoort hoe veel Nederlanders zich misdragen (bij voorbeeld in het verkeer). Maar of zo’n campagne veel uithaalt, betwijfel ik. Daarvoor is onze samenleving al teveel verhard…

2-3: Er komt misschien een ‘wifi-me-nietregister’ tegen tracking van mensen in winkelgebieden. Aardig, maar het levert denkelijk niet zo veel op. Een verplichte opt-in voor tracking zou meer zoden aan de dijk zetten…

21-2: Tienduizenden gebouwen met ‘slimme’ systemen zijn lek als een mandje. Ik schreef het in 2015 al: het internet of things kan makkelijk verworden tot een internet of cybercrime

18-2: Na de Duitse mededingingsautoriteit wil ook een Britse parlementscommissie sociale-mediabedrijven als Facebook aan banden leggen. Eindelijk! Wie volgt?

15-2: Ook bij de statenverkiezingen zijn vrouwelijke kandidaten in de minderheid: nog geen derde is vrouw. Jammer!

9-2: Steeds meer deskundigen pleiten voor een plan B voor het geval de zeespiegel sneller stijgt dan gehoopt. Lijkt me een goed idee. Want het klimaatnieuws wordt almaar verontrustender en het is zeer de vraag of al die (inter)nationale klimaatplannen worden gehaald…

8-2: Het was te verwachten: minister De Jonge (CDA) maakt geen haast met het euthanasiedebat. Triest! Vóór deze kabinetsperiode waren we op euthanasiegebied een stuk voortvarender.

7-2: Vrouwen en mensen met een migratieachtergrond zijn ook anno 2019 nog altijd ondervertegenwoordigd bij talkshows van de publieke omroep. Hoog tijd voor een frisse wind!

6-2: Huiselijk geweld is ook in ons land nog altijd wijdverbreid. Goed dat er morgen een voorlichtingscampagne begint!

2-2: Verbazingwekkend dat zoiets als het UWV-schandaal kan voorkomen in een land als Nederland…

28-1: Facebook gaat proberen om manipulatie bij verkiezingen te voorkomen. Tja, beter laat dan nooit. Maar of het (voldoende) zal helpen, is nog maar de vraag.

22-1: De verontrustende klimaatonderzoeken lijken elkaar steeds sneller op te volgen. De harde werkelijkheid haalt de klimaatakkoorden in… Hadden we vroeger nou maar geluisterd naar die goeie ouwe Club van Rome

18-1: Lees waarom meer mensen minder vlees eten. Wij eten al jaren vrijwel geen vlees meer en… we missen het niet. Vlees is makkelijk te vervangen door gezondere voedingsmiddelen. En er komen meer bruikbare vleesvervangers op de markt. Dus…

17-1: De wereld redden? Dan moeten we ons eetpatroon snel en drastisch aanpassen! Dat is ook nog eens veel beter voor onze gezondheid. Ik spreek uit ervaring!

13-1: De belangstelling voor duurzame vakanties groeit. Gelukkig, eindelijk! Doet u ook mee?

11-1: De kringloopeconomie komt in Nederland maar moeizaam van de grond. De overheid moet ook op dit gebied flink gaan doorpakken om de klimaatdoelstellingen te halen…

10-1: Wéér een forse lastenverzwaring…. En wie weet wat ons nog meer te wachten staat. ‘We’ zouden er op vooruitgaan, maar wat blijft daar straks nog van over?

9-1: De toekomst ziet er somber uit voor ouderen. De overheid moet echt veel meer investeren in de zorg, stelt het PBL.

7-1: Verbazingwekkende verklaring van fundamentalistische christenen tegen homoseksualiteit en transgenderisme leidt in brede kring tot terechte verontwaardiging. Het OM onderzoekt nu of de ondertekenaars van de verklaring strafbaar zijn. Maar vermoedelijk heeft een civiele zaak meer kans van slagen. Wie pakt de handschoen op?

4-1: Wie (net als ik) gezond wil eten, wordt nog eens extra gepakt met de BTW-verhoging. Hoogleraar Seidel pleit voor prijsdifferentiatie. #doen!

3-1: Curieus vonnis inzake belasting op spaargeld. Vadertje Staat mag voorlopig rustig zijn gang gaan.

1-1: Zo realiseer je je goede voornemens voor het nieuwe jaar wél!

2018

31-12: Zo beschermt u uw huisdieren tegen vuurwerkstress.

27-12: Het aantal files is in 2018 met een verbijsterende 20 % toegenomen. En het eind is nog lang niet in zicht… Rekeningrijden wordt zo langzamerhand echt onontkoombaar.

24-12: Vleesvervangers winnen langzaam terrein. En dat is beter voor mens, dier en milieu!

23-12: Een van de positieve ontwikkelingen van 2018: de bewustwording op het gebied van plastics is in een stroomversnelling gekomen. Er moet veel meer onderzoek worden gedaan naar de gezondheidseffecten van plastics. Ze zouden wel eens het nieuwe asbest kunnen zijn…

21-12: Een slechte start voor het klimaatakkoord: milieu-organisaties en FNV houden het voor gezien. Ik ben benieuwd wat er van al die plannen terecht komt. En vooral: wanneer…

20-12: Facebook eindelijk aangeklaagd vanwege het datamisbruikschandaal met Cambridge Analytica!

19-12: En wéér ligt Facebook onder vuur vanwege privacyperikelen

16-12: De klimaattop in Polen en het klimaatbeleid in veel landen doen vermoeden dat de doelen van het Parijse klimaatakkoord niet of pas véél later worden gehaald. We kunnen maar beter snel gaan inspelen op de naderende gevolgen van de klimaatverandering…

14-12: Economische groei vertraagt door krapte op de arbeidsmarkt. En die krapte wordt in veel sectoren een chronisch probleem…. Hoog tijd voor meer actie!

13-12: Eindelijk meer hulp voor digibeten en laaggeletterden. Dat wordt nog een hele strijd, want laaggeletterdheid is een hardnekkig en duur probleem

5-12: Betaalgegevens ook zonder toestemming van de consument te delen door gat in nieuwe betaalwet, die begin volgend jaar al van kracht wordt. Wie trekt er aan de noodrem en gaat de boel repareren?

2-12: Cybercriminaliteit wordt almaar griezeliger. De criminelen worden doortrapter en de buit kan enorm oplopen… En de boeven worden maar zelden gepakt, laat staan gestraft. Cybercrime zal uitgroeien tot een der Grote Plagen van onze tijd…

29-11: Alweer een verontrustend klimaatrapport! Hopelijk inspireren al die rapporten de deelnemers aan de komende klimaattop tot een betere en wereldwijde aanpak van de problematiek.

28-11: Vanwege personeelstekort stopt de politie met 16.000 zaken, die in principe op te lossen zijn. Verbijsterend! Ik schreef het op deze plek al eerder: criminelen kunnen in dit land vrijwel ongehinderd hun gang gaan. De pakkans is gering en de straffen zijn laag.

27-11: Treurig: zelfs bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt komen kundige, ervaren, goedwillende 55+’ers niet aan een baan. En of het proefballonnetje van de VVD gaat helpen? Ik heb mijn twijfels…

27-11: VN-rapport: wereldwijd moeten landen hun inspanningen verdrievoudigen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Ik zie het somber in…

24-11: Ontbossing Amazonegebied bereikt hoogste niveau in 10 jaar, met alle gevolgen voor milieu en klimaat van dien. Intussen stapelen de onheilspellende klimaatrapporten zich op. Laatste toevoeging: een exemplaar dat weinig goeds voorspelt voor de VS.

22-11: Van de loonkloof tussen mannen en vrouwen zijn we voorlopig nog niet af. Maar daardoor loopt Nederland wel miljarden euro’s mis

21-11: Na zeven jaar (!) onderhandelen nog steeds geen pensioenakkoord. Je verstand staat erbij stil. Hoe moet het nu verder?

19-11: Huiselijk geweld is schadelijker voor kinderen dan gedacht. Het wordt tijd dat daar meer tegen wordt gedaan. Ik weet uit ervaring hoe afschuwelijk het is.

18-11: En opeens staat de kilometerheffing dan toch weer op de agenda. Beter laat dan nooit…

15-11: RAI Vereniging pleit voor een kilometerheffing op basis van uitstoot. Dat lijkt me een acceptabele optie. Leuk is anders, maar we moeten toch wat. Omwille van de milieuvervuiling, het klimaat en de economische schade door die ellendige files…

13-11: De vraag naar energie groeit snel en de overheden bepalen met hun energiebeleid het lot van de wereld. Tja. Ik vrees dat het er somber uitziet voor onze veelgeplaagde planeet…

10-11: Street Art Route: gave kunst is opfrisser voor oud bedrijventerrein!

1-11: Afschuwelijk verhaal uit de #MeToo-reeks…

30-10: De fauna zit wereldwijd in de knel. Maar helaas heeft die problematiek geen prioriteit. Net als het klimaat. Hoe leggen we dat allemaal uit aan volgende generaties?

25-10: Hebben hoge woontorens toekomst? Ik vraag het me af… Ik heb de afgelopen decennia in elk geval niet veel positiefs gehoord over hoogbouw.

18-10: Schokkend rapport over (on)veilig bouwen. Tja, dat krijg je dus als de overheid haar controlerende taken niet meer naar behoren uitvoert

17-10: Kwetsbare Nederlanders nog steeds in de knel. Waar ging dat geld van de dividendbelasting ook alweer naar toe?

15-10: Particulieren en het MKB blijven achterlopen op het gebied van beveiliging tegen cybercriminaliteit. En dat terwijl cybercrime groeit en bloeit. Onbegrijpelijk…

13-10: Financiële bijsluiters nog steeds onbegrijpelijk en misleidend. Toezichthouder AFM zou veel vaker en strenger moeten optreden tegen dergelijke praktijken.

12-10: Belastingdienst heeft beveiliging persoonsgegevens nog steeds niet op orde. Ronduit schandalig!

6-10: Ook Wikipedia is nog een mannenbolwerk, met alle gevolgen van dien. Hoog tijd dat daarin verandering komt!

5-10: Nobelprijs voor strijders tegen seksueel oorlogsgeweld. Goede keuze!

3-10: Luchtvaart ontvouwt ‘groene’ plannen. Leuk voor de Bühne, maar het stelt niet zoveel voor. Er is voorlopig maar één ding dat echt helpt: met zijn allen minder gaan vliegen. Maar ja, dat willen we niet….

1-10: Drie kwart van de Nederlanders (!) wordt slachtoffer van computercriminaliteit. De helft neemt nochtans geen beveiligingsmaatregelen. En dat terwijl er net weer een gevaarlijk gijzelvirus rondspookt op internet en virussen en andere gereedschappen voor computercriminaliteit steeds geavanceerder worden…

29-9: Vanavond Nacht van de Poëzie! Er is tegenwoordig verheugend veel belangstelling voor gedichten. Wilt u ook eens wat van mijn gedichten lezen? Ga naar mijn poëziepagina!

28-9: Het verwezenlijken van klimaatdoelstellingen wordt een van de meest onderschatte en dus moeilijkst te realiseren uitdagingen van onze tijd, en niet alleen in Nederland

27-9: En wéér is er negatief nieuws over Facebook. Het houdt maar niet op… Wat zal er nog meer boven water komen als je blijft graven? Geen wonder dat steeds meer mensen dit medium de rug toekeren.

25-9: Bellen en appen per 1 juli ’19 ook op de fiets verboden. Op zich prima, maar ehh… wie gaat dat verbod handhaven? Onze overbelaste politie heeft wel wat beters te doen. Ook dit verbod zal dus wel massaal worden genegeerd.

24-9: De BIS verwacht problemen op financiële markten. De zoveelste waarschuwing dat het crisisgevaar snel toeneemt. Laten we die geluiden serieus nemen en maatregelen nemen voor het wéér te laat is…

23-9: UWV tolereert uitkeringsfraude. Het moet toch niet gekker worden!

22-9: Zorgelijke ontwikkelingen langs onze kusten. Hoe houden we de ‘verstening’ achter de duinen in de hand? Het ‘Kustpact’ biedt daar geen uitkomst…

21-9: De politie lost maar weinig misdaden op, de straffen zijn te mild en de rechtspraak wordt uitgehold. Nederland is een eldorado voor criminelen. Waar moet dat heen? Als we nu eens het geld van die dividendbelasting… Ach, laat ook maar. <zucht>

20-9: De afvalproductie groeit nog sneller dan de wereldbevolking! Een afschuwelijk vooruitzicht. Hoe voorkomen we dat de afvalberg ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd gaat groeien?

19-9: De robotisering rukt snel op. En de gevolgen worden nog altijd onderschat. Het is echt de hoogste tijd dat we beter op die ontwikkelingen gaan inspelen!

18-9: Niet te geloven dat er in een sector als de zorg anno 2018 nog zulke archaïsche toestanden op ICT-gebied bestaan. Met alle gevaren voor de patiënt van dien…

15-9: Het nieuws over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk wordt almaar weerzinwekkender, zowel nationaal als internationaal. Gruwelijk en verbijsterend.

14-9: Volgend jaar gaan velen er financieel wat op vooruit, zélfs de ouderen. Gelukkig maar. Daarmee kunnen we een deel opvangen van de prijsstijgingen van bijvoorbeeld (!) energie, zorg en levensmiddelen…

13-9: Eindelijk een nieuwe campagne tegen appen en bellen in het verkeer. Maar veel zal het waarschijnlijk niet helpen. Ik zie maar een oplossing: een verplicht smartphoneslot in de auto, naar analogie van het alcoholslot.

12-9: De verhoging van de AOW-leeftijd is een fijn melkkoetje voor Vadertje Staat. Maar dat koetje heeft wel veel ouderen in de problemen gebracht. Terwijl de overheid aan de andere kant ons belastinggeld over de balk gooit. Schrijnend.

10-9: Het schiet (ook) in ons land niet erg op met het terugdringen van broeikasgassen. De klimaatdoelstellingen lijken sowieso moeilijk haalbaar. Arme moeder aarde…

9-9: Hoopgevend hulpje in de duurzaamheidshuishouding. Leve de miscanthus!

6-9: Publieke omroep krijgt 40 miljoen extra. Nu maar hopen dat de NPO er iets moois mee doet, zoals meer interessante documentaires vertonen en meer aandacht besteden aan hedendaagse kunst.

4-9: Goed nieuws en slecht nieuws uit de wereld van de antibiotica. Op dit gebied is dringend meer onderzoek nodig!

2-9: Waartoe sociale media ons al niet aanzetten… Die media blijven me verbazen.

31-8: Komen we eindelijk af van dat zomer- en wintertijdgedoe? Lijkt me een prima idee. Tenslotte wordt het in onze opwarmende streken straks zo’n beetje permanent zomer….

30-8: Maakt luchtvervuiling dommer? Vast wel. Want we gaan ‘gewoon’ door met het vernielen van ons leefmilieu… Tegen beter weten in!

29-8: Zelfs buitenlandse belanghebbenden zien weinig in afschaffing dividendbelasting. Afschieten dus, dat onzalige plan. En het geld besteden aan iets nuttigers, zoals onderwijs en zorg!

28-8: Nederlanders ervaren steeds meer overlast van elkaar. Tja, wat wil je. We proppen almaar meer mensen en verkeer op een betrekkelijk klein oppervlak… Dat moet wel gaan schuren. Het zal alleen maar erger worden, vrees ik.

26-8: Tv romantiseert leven senioren. Maar voor veel ouderen ziet de werkelijkheid er heel wat minder leuk uit. Iedereen wil wel graag oud worden, maar (bijna) niemand wil oud zijn

25-8: Door onmacht EU: omstreden pesticiden nog jarenlang over onze groenten en fruit. Treurig.

20-8: Weer zo’n verhaal uit de #metoo-reeks waarvan ik even met mijn ogen zat te knipperen…

17-8: Europese regelgeving frustreert innovatie in tarweproductie. Jammer van het tijdverlies, want de wereldbevolking groeit razendsnel verder…

16-8: Amerikaanse kranten ageren massaal tegen anti-pershetze van president Trump. Prima initiatief!

15-8: Gemeenten planten bossen aan! Verheugend? Op zich wel. Maar het gaat om minibosjes ter grootte van een tennisbaan. Nog kleiner dan een doorsnee stadspark! Het geeft weer eens aan welke rol de natuur nog speelt in onze samenleving…

14-8: Werkgevers kampen met groeiend personeelstekort. Misschien een goed moment om hun vooroordelen ten aanzien van oudere werknemers te heroverwegen… Temeer daar de economische vooruitzichten veelbelovend zijn!

13-8: Eindelijk doorbraak voor zwarte modellen in modewereld? Ruim baan voor diversiteit!

12-8: Alarmerend: de onveiligheid in de thuiszorg lijkt voorlopig onoplosbaar, met alle gevolgen van dien…

11-8: Gemeenten doen nauwelijks iets tegen luchtvervuiling door verkeer. En dat terwijl de luchtkwaliteit in grote delen van ons land al zo slecht is… Verbijsterend!

9-8: Artsen hebben nog maar weinig vertrouwen in elektronisch patiëntendossier dat over 2 jaar klaar moet zijn. Dat geeft toch ernstig te denken…

8-8: Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd bij straatnamen. Goede actie van feministische actiegroep!

7-8: Weer een waarschuwing tegen een temperatuurstijging van 2 graden. Maar die lijkt onontkoombaar. Hoog tijd voor een intensievere voorbereiding op de ingrijpende gevolgen van de klimaatveranderingen.

4-8: Het is weer Zwarte Zaterdag… Elk jaar zijn we weer opgelucht dat we inmiddels buiten Het Seizoen met vakantie kunnen!

2-8: Janboel in de thuiszorg. En er wordt nauwelijks iets aan gedaan… Hoe is het mogelijk?

30-7: Niet alleen op het land vernielen we ons leefmilieu, ook de oceanen moeten er aan geloven. Met alle gevolgen van dien. Er is nog maar 13% van de oorspronkelijke mariene wildernis over. En bijna niemand doet er iets aan. Hoe treurig is dat…

29-7: De Amerikaanse inlichtingendienst heeft weinig geleerd van de affaire-Snowden en de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van computercriminaliteit.… Zorgelijk.

28-7: Ludieke manier om het fijnstofprobleem aan de orde te stellen. Er is veel te weinig aandacht voor de beroerde luchtkwaliteit in ons land. Dat bleek ook weer eens tijdens de jongste hittegolf.

24-7: Vorig jaar is een recordaantal natuurbeschermers vermoord omwille van winstbejag. De afbraak van ons leefmilieu lijkt in grote delen van de wereld almaar sneller te gaan. Triest.

20-7: De Brexit is van meet af aan zwaar onderschat. Een harde Brexit lijkt inmiddels onvermijdelijk, met alle gevolgen van dien…

17-7: Geregeld, althans voor de komende 5 jaar: vrouwen mogen vaker het Boekenweekgeschenk schrijven. Het werd tijd!

16-7: Komt er eindelijk meer belangstelling voor ICT-studies, kunnen de universiteiten het weer niet aan… Werkgevers willen een nationaal actieplan. Beter laat dan nooit, maar of we onze achterstand op ICT-gebied zullen inhalen…

14-7: Ruim een kwart van de Nederlandse websites gebruikt nog altijd een onveilige verbinding. Hoe is het mogelijk, in deze tijd van explosief toenemende cybercriminaliteit?

12-7: Ondanks het nijpende personeelstekort vindt leeftijdsdiscriminatie nog op grote schaal plaats. Het is vechten tegen de bierkaai. Zonde. Ondernemers laten veel geld liggen door oudere werknemers uit te sluiten.

6-7: Ondanks alle klimaat- en milieudoelstellingen laten we het sterk vervuilende luchtverkeer explosief groeien. En op korte termijn is er weinig te doen aan de vervuiling door de luchtvaart.

3-7: Planbureau pleit voor een landbouwakkoord. Op zich wellicht een goed idee. Maar te vrezen valt dat het onhaalbaar is. De belangentegenstellingen in en om de sector zijn veel te groot.

2-7: Nooit begrepen waarom YouTube het zo moeilijk heeft met LHBTQ-uitingen. Het platform heeft opnieuw aangekondigd dat het zijn leven zal beteren. Benieuwd of het ditmaal lukt…

1-7: Weer een van mijn favoriete kunstenaars overleden: Armando. Triest. Hier leest u meer over hem.

30-6: Eindelijk gaan die verouderde ICT-opleidingen eens op de schop… Onbegrijpelijk dat daarmee zo lang is gewacht.

27-6: In Nederland en Europa bouwen we dapper aan klimaatdoelstellingen en -wetten. Maar elders wordt keihard gewerkt om het mondiale leefmilieu verder te verwoesten… Wie grijpt in?

18-6: Goed plan: een Europees wetenschappelijk instituut oprichten voor kunstmatige intelligentie. Anders wordt Europa gegarandeerd voorbijgestreefd door de VS en China. De EU heeft alvast een denktank in het leven geroepen.

16-6: Shell ontwijkt dividendbelasting met toestemming van belastingdienst. Dat is in strijd met EU-regels. De overheid is daardoor jaren lang miljarden euro’s misgelopen. En voor bijvoorbeeld (!) de zorg was er niet genoeg geld…

14-6: Nóg meer belastinggeld naar de schier bodemloze ICT-put van Vadertje Staat… Heeft die nu nog steeds niet genoeg leergeld betaald?

13-6: Bedrijven en andere organisaties nemen de cyberdreiging nog altijd niet serieus (genoeg). En dat terwijl de kracht van de cybercriminelen pijlsnel toeneemt. Er staat ons nog wat te wachten…

12-6: Rokers (en dus ook ‘meerokers’) krijgen veel meer gifstoffen binnen dan gedacht. Onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen (gaan) roken…

7-6: De meeste grote websites overtreden de nieuwe privacywet. De Belastingdienst gaat er zelfs pas volgend jaar aan voldoen! Als die grote bedrijven de wet al niet naleven, hoe zal het dan bij het MKB zijn? Inmiddels komt de klachtenstroom bij de Autoriteit Persoonsgegevens op gang.

6-6: Facebook blijft me verbazen… Verbazingwekkend dat het gros van de gebruikers de gedragingen van het bedrijf voor lief neemt…

4-6: Agentschap Telecom pleit voor snelle regelgeving om onveilige slimme apparaten te weren. Terecht. Er zijn al grote hoeveelheden van die dingen op de markt gebracht, dit tot grote vreugde van de internetcriminelen. Het internet of things verwordt tot een internet of cybercrime

2-6: Honderdduizenden (!) websites van mkb-bedrijven zijn nog steeds lek als een mandje. Wanneer ging die nieuwe privacywetgeving ook alweer in?

28-5: Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kunststof: een doorbraak op het gebied van recycling en de Europese Commissie wil allerlei producten van kunststof verbieden. Maar of dat laatste lukt?

20-5: Diabetes rukt razendsnel op. Let dus goed op wat u eet en drinkt. Wist u dat er meer dan 50 benamingen zijn voor suiker?

19-5: Grote insectensterfte leidt tot gevaarlijke situatie, en niet alleen in Nederland…

17-5: Brussel wil meer veiligheidsvoorzieningen in auto’s. Mooi, dan wordt appen en bellen achter het stuur ook wat veiliger… ;-)

16-5: Zwaardere straffen voor diverse delicten. Eindelijk…

10-5: De meeste mensen zijn niet voorbereid op cyberdreigingen. Hoog tijd voor meer en betere voorlichting!

9-5: Privacywaakhond: te weinig mensen en geld om nieuwe privacywetgeving (AVG) te handhaven. Onbegrijpelijk. Temeer daar veel bedrijven nog niet aan de wetgeving voldoen. En dat komt o.a. doordat de bestaande wet óók nog altijd niet goed wordt nageleefd….

6-5: Arme Renate Dorrestein… Een groot schrijfster is ons ontvallen.

3-5: Eindelijk: steeds meer CEO’s leggen nadruk op digitale transformatie.

2-5: Altijd weer triest om te zien hoe de mens zijn leefmilieu vervuilt. En: hoe weinig er aan gedaan wordt

26-4: RIVM pleit voor sneller terugdringen van zout en suiker in levensmiddelen. Bestaande afspraken met de industrie schieten tekort. Hoogste tijd voor een (veel) actiever beleid!

25-4: Onbegrijpelijk: webwinkels gooien eigen glazen in met beleid inzake terugbetalingen en bezorgkosten. Die zijn heel belangrijk voor de consument, blijkt uit onderzoek.

21-4: Minister van veiligheid slaat alarm over cybercriminaliteit. Terecht. Maar het probleem is en blijft: overheid en bedrijfsleven lopen structureel achter bij de cybercrimewereld. En voor de bestrijding trekt de overheid ook nog eens veel te weinig geld uit… Lees meer

16-4: Suikertax is een succes in Groot-Brittannië. Wanneer gaan wij hem invoeren? De meningen zijn verdeeld… Maar ook hier moet dringend meer worden gedaan tegen obesitas en diabetes type 2!

12-4: Bedrijven, overheden en andere organisaties zijn steeds minder opgewassen tegen cybercriminaliteit. Gaan de boeven de wedstrijd winnen?

11-4: Treurige situatie in het onderwijs…. En dat terwijl er op intellectueel gebied steeds hogere eisen aan De Mens worden gesteld…

10-4: ANBO opent vacaturesite voor ouderen. Prima initiatief. Ik heb nooit begrepen waarom oudere werknemers zo gediscrimineerd worden.

9-4: Goede anti-suikeractie van het Diabetesfonds! Hard nodig, want alleen al in Nederland komen er elke week (!) ruim duizend (!!) diabetes 2-patiënten bij…

6-4: Supermarkten staan verboden pesticiden op groenten en fruit toe. Schandalig. Aanpakken die hap!

5-4: Terecht pleidooi voor brede aanpak van DDOS-aanvallen, die steeds meer schade aanrichten en de maatschappij ernstig kunnen ontwrichten.

4-4: Minder rimpels! Wat goede voeding al niet kan bewerkstelligen…

31-3: Goede actie: meer ruimte voor vrouwen op Wikipedia. Weg met die gender gap!

30-3: Het aantal datalekken neemt toe. De vele buitgemaakte wachtwoorden en e-mailadressen zijn nu zelfs te vinden via een speciale zoekmachine. Tja. Durft u nog op internet?

29-3: Goed nieuws: eindelijk meer vrouwen in de gemeenteraad. Go girls!

27-3: Schandalig: BelastingTelefoon scoort voor zesde jaar op rij (!) een dikke onvoldoende. Tijd voor harde maatregelen!

26-3: Coöperatie Laatste Wil stopt noodgedwongen met inkoopgroepen voor zelfmoordpoeder. Duizenden zijn voor een zelfgekozen levenseinde weer aangewezen op de traditionele, inhumane methoden. Triest.

22-3: Het kabinet moet de ‘Aftapwet’ ‘heroverwegen’. Hopelijk komt er dan ook meer geld voor de uitvoering. Deskundigen zeggen dat het budget véél te krap is.

20-3: We gooien met zijn allen nog steeds veel goed voedsel weg. Grote bedrijven en de overheid beginnen een offensief om voedselverspilling te beperken. Goed initiatief!

16-3: Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht, met alle gevolgen van dien. Ik weet er helaas alles van….

15-3: Doodeng: hackers kunnen in een systeem komen dat belangrijke installaties bestuurt, onder andere in raffinaderijen, kerncentrales en waterzuiveringen!

14-3: Stevenen we alweer af op een economische crisis? En dan eentje die nóg moeilijker te bestrijden is dan de vorige? Het zou zomaar kunnen…

12-3: Goed dat er meer geld is voor cultuur en verstandig dat er ook aan nieuwe kunstvormen wordt gedacht. Die wakkeren de belangstelling voor kunst en cultuur (extra) aan.

11-3: Hyperrealisme in de kunst. Niet zo mijn ding, maar wel een heel bijzondere tentoonstelling.

10-3: De Boekenweek is begonnen. Hopelijk zet dit jaarlijkse leesfeest meer mensen aan tot lezen. Want we lezen almaar minder en dat is echt heel jammer…

9-3: Nepnieuws op Twitter populairder dan de waarheid. Op andere sociale media zal dat vast niet veel anders zijn. Zorgelijk…

8-3: Vandaag Internationale Vrouwendag! Er moet nog heel veel gebeuren op het gebied van vrouwenrechten, zeker mondiaal gezien.

6-3: Het internet wordt snel griezeliger door alle cybercriminaliteit. Ook de AIVD voorspelt een snelle toename. Durft u nog het Wereldwijde Web op?

5-3: Vandaag begint de Nationale Week Zonder Vlees. Doet u ook mee? Vlees eten is niet goed voor mens, dier en milieu…

3-3: Huisartsen laten vrouwen met overgangsklachten nog steeds vaak onnodig lijden. Hoog tijd voor een stukje bijscholing…

2-3: Twitter wil zijn invloed op maatschappelijke discussies meetbaar maken. Interessant en nuttig, maar ik vraag me af of dat zal lukken…

28-2: Vandaag Internationale RSI-dag. Goed dat er meer aandacht voor RSI (Repetitive Strain Injury) komt. Er wordt onnodig veel geleden…

21-2: Veganistisch leer? Geweldig! Wat een mooi vak is marketing toch!

21-2: Initiatiefwet van de oppositie: laat huisarts abortuspil verstrekken. Ik ben het daar helemaal mee eens.

20-2: Nederland wordt een narcostaat. Criminelen kunnen vaak ongestoord hun gang gaan door gebrek aan en overbelasting van politiemensen. Ongelooflijk, maar wel de trieste waarheid…

19-2: Ik zou Microsofts browser Edge voorlopig maar niet gebruiken! Er zit een eng, hardnekkig vuiltje in. Maar dat is nog niet alles. Er zit nóg een onopgeloste kwetsbaarheid in Windows 10, bleek op 21-2…

17-2: Verbazingwekkende opstelling voedselwaakhond en -producenten inzake voedselveiligheid… Wie gaat er iets aan doen? En wanneer?

16-2: Er komt steeds meer aandacht voor het terugdringen van roken, overgewicht en alcoholgebruik. Hoe sneller dat Nationaal Preventieakkoord er komt, hoe beter het is.

15-2: Google Chrome is vanaf vandaag uitgerust met een gedeeltelijke adblocker. Leuk geprobeerd, maar ik denk dat die de opmars van echte adblockers niet zal stuiten…

14-2: Velen nemen het auteursrecht allang niet meer serieus. Foute boel, maar is dat tij nog te keren? Een maatregel als deze helpt niet veel, vrees ik.

12-2: EU heeft te weinig menskracht voor het ontmaskeren van nepnieuws. Griezelig!

3-2: We moeten de Nederlandse taal eens wat minder verwaarlozen, stelt de KNAW. Terecht! Ook ik verbaas me vaak over het slechte mondelinge en schriftelijke taalgebruik, vooral van de jongere generaties.

1-2: OM komt met richtlijn voor het bestraffen van cybercrime. Da’s mooi! Nu alleen de daders nog even zien te pakken. Dat zal helaas niet meevallen.

31-1: teleurstellend vonnis van juridische scherpslijpers in al tien jaar voortslepende euthanasiezaak-Heringa.

26-1: Nog meer goed literair nieuws! Er komt een prijs voor experimentele schrijvers: de Sybren Poletprijs.

25-1: Vanavond helaas laatste keer uitreiking VSB Poëzieprijs. Het goede nieuws: de prijs wordt onder een andere naam voortgezet!

24-1: Onthutsende kaart van lichtvervuiling in o.a. Nederland en België. Te veel kunstlicht is slecht voor mensen, dieren en flora.

20-1: Staat aangeklaagd wegens Big Brother-systeem SyRI. Goed initiatief!

18-1: Een op de drie Nederlanders vindt huiselijk geweld verdedigbaar. Treurig…

13-1: Komt er eindelijk aanvullende regelgeving voor het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen? Ik ben vóór!

12-1: Euthanasie: de Levenseindekliniek en de Coöperatie Laatste Wil hebben het er maar druk mee. Wat jammer dat de christelijke partijen de wet- en regelgeving omtrent euthanasie tijdens deze kabinetsperiode frustreren. Er is zoveel behoefte aan!

9-1: Terechte Macchiavelliprijs voor Lilianne Ploumen’s initiatief SheDecides!

6-1: Goed initiatief, die fat shaming-conferentie. Ik weet uit ervaring wat je als dikke vrouw allemaal over je heen krijgt. Daar moet een einde aan komen!

4-1: Het jaar begint zorgelijk op ICT-gebied: bijna alle computers, smartphones en andere apparaten met chips zijn lek. En ondanks de oprukkende computercriminaliteit staan veel websites ons niet toe goede wachtwoorden in te stellen. Te gek voor woorden!

2-1: Hoera voor Ijsland! Eerste land ter wereld dat gelijk loon voor mannen en vrouwen bij wet heeft geregeld. Welk land volgt?

1-1: Gisteravond de oudejaarsconferences van Guido Weijers, Michael Van Peel en Youp van ‘t Hek bekeken. Die van Michael Van Peel vonden we het leukst.

2017

28-12: Het aantal meldingen van datalekken is in een jaar verdubbeld. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want veel lekken worden niet gemeld. Beangstigend…

27-12: Betreurenswaardig vonnis inzake luchtkwaliteit. Tja, De Economische Groei gaat voor, hè…

26-12: Alcohol is écht veel slechter voor je dan veel mensen denken

22-12: Het zoutgehalte van ons voedsel daalt. Maar sauzen worden juist zouter. Ik maak mijn sauzen wel zelf!

21-12: Fastfood zonder echt vlees? Volgens sommigen is dat de toekomst Veel gezonder voor mens, dier en milieu!

8-12: Alles wat je wilt weten over het best bewaarde culinaire geheim van Londen. Enjoy!

6-12: Terechte oproep tot gezonder eten en roep om lagere prijzen voor gezond voedsel.

30-11: D66 wil onderzoeksinstituut voor cybersecurity om bestaande kennis en lopende initiatieven te bundelen. Lijkt me een goed plan!

27-11: Goed initiatief: meer aandacht voor vrouwengeschiedenis in het onderwijs!

2-11: Nederland scoort slechter als het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw. Treurig.

22-9: Nederlandse bossen verdwijnen in snel tempo. Wat zonde. We hebben toch al zo weinig natuur…

21-9: Triest: Deltaplan Dementie komt niet van de grond.

20-9: Goed initiatief van lesbisch kunstenaarskoppel! Maar hun project zou niet veel later op tragische wijze eindigen. Diep triest.

16-9: Justitie vrijwel machteloos als het om cybercrime gaat. En dat terwijl cybercriminaliteit zo’n hoge vlucht neemt… Zorgelijk!

14-9: Het slechte nieuws over de klimaatveranderingen blijft zich maar opstapelen… En toch geloven heel wat mensen nog steeds niet in (de gevolgen van) de opwarming van de aarde. Raar.

13-9: Eindelijk wordt het Europese ‘cyberagentschap’ ENISA versterkt. Maar of dit nieuws veel indruk zal maken op de bloeiende cybercrimewereld valt te betwijfelen…

12-9: Ongelooflijk! Overheid staat mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger voor nog eens 10 jaar (!) toe…

4-9: Laaggeletterdheid blijft onzichtbaar probleem. Lees ook mijn artikel over dit onderwerp!

2-9: Ik ga niet snel naar een attractiepark, maar voor dit themapark maak ik een uitzondering. Ik ben dol op de Italiaanse keuken in het algemeen en op pasta in het bijzonder….

1-9: Bemoedigend nieuws op het gebied van euthanasie! Lees ook mijn artikel over euthanasie bij een voltooid leven en ‘Euthanasie: tijd voor doorbraken!’

1-9: Supermarktkippen bevatten teveel resistente bacteriën. Het gevaar van antibioticaresistentie neemt verder toe. U nog een kippenpootje? Ik hoef niet meer…

31-8: Fabrikanten van onze dure smartphones blijven laks met het verstrekken van beveiligingsupdates. En dat in deze tijd van explosief groeiende cybercriminaliteit

30-8: Supermarktschappen liggen vol bedenkelijke voedingsmiddelen. Geen wonder dat het aantal diabetespatiënten zo snel stijgt…

3-8: Euthanasie raakt eindelijk ingeburgerd. Nu maar hopen dat een eventueel ‘kabinet met den bijbel’ de opgaande lijn vasthoudt…

2-8: Telefoongebruik in de auto strenger aanpakken? Ik ben vóór. Maar dan wél handhaven… De pakkans is nu vrijwel nul.

1-8: Luchtvervuiling neemt nu echt angstwekkende vormen aan. Wat voor wereld laten wij onze kinderen na?!

12-7: Triest: de mensheid verdringt het overige dierenleven op aarde. In enkele decennia is maar liefst 50% van alle dieren uitgestorven!

10-7: Onbegrijpelijk: anno 2017 nemen online marketingactiviteiten MKB af. Bijna een kwart heeft nog steeds geen website!

9-7: Goed initiatief: fonds voor vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden.

7-7: Arme, dappere Tijn

6-7: Na wangedrag mannen: rockfestival alleen voor vrouwen. Goed plan!

5-7: Diep treurig: twee derde (!) van natuurlijk werelderfgoed bedreig door illegale activiteiten.

3-7: Politie laat dieven en inbrekers lopen! Nederland is luilekkerland voor criminelen. Wanneer gaat De Overheid hier nu eens iets aan doen?

30-6: Te gek voor woorden: criminele asielzoekers gaan vrijuit.

29-6: Zonaanbidders opgepast: voor je het weet, heb je huidkanker!

13-6: Verbijsterend: al bijna een derde van de wereldbevolking is te zwaar

12-6: Oppassen met PowerPoint-bestanden!

25-5: Google negeert gevaarlijk lek in Android. Schandalig!

24-5: De stekker uit Groot Dictee der Nederlandse taal. Zonde. Zo goed is het immers niet gesteld met onze taalbeheersing…

22-5: Nederland anno 2017: vrouwelijke commissarissen verdienen maar liefst 25 à 30% minder dan mannelijke.

19-5: We wéten dat bellen en appen achter het stuur levensgevaarlijk is. Waarom doen we het dan tóch? Stom.

18-5: Onverteerbaar: behalve de ‘kleine’ criminelen kunnen in dit land nu ook de ‘grote’ criminelen vrijwel ongehinderd hun gang gaan…

15-5: Wat voor rampen moeten er gebeuren voor overheid en bedrijfsleven nu eens serieus werk gaan maken van cybercriminaliteit en cybersecurity?

2-5: Vandaag Wereld Astma Dag. De behandeling van deze ellendige ziekte kan ook in ons land nog een stuk beter.

22-4: Terug in de tijd met de SGP: film moet onze verworvenheden op gebied euthanasie ondermijnen.