zonder titel

zonder titel maar uitgerijpt
komt onze beeldtaal tot stilstand
in vloeibaar gemaakte lichtminuten

je kiemgetal zit nog in mijn hoofd
maar je stollingsgedrag vlijmt
door mijn bladerloze brein

zo heb ik je dus herschapen
hergebruikt verlangen onaf
als water radeloos als hoop