vierluik

met kleur is het bedekt en soms
met halve waarheid met happen hersenschors
vol zinnebeelden professioneel geformatteerd
tot een pantser van souplesse
en om elke reden wil je zinderen

valsgespiegeld is het en soms
al halfvergane stilte versmolten met hoogmoed
tot een hypothetisch vormbereik
tussen kleine glinsterende verlangens
en om elk gemis zul je treuren

ongecontrasteerd is het en soms
zelfbeeld denken zelfbeeld doen zelfbeeld zijn
om te vervallen tot vergrijzende scenario’s
in de vervreemding van de slaap
en elk falen doet je woeden

verbrokkeld is het en soms
wanhopig strompelen door breukvelden
van gedachtenloosheid van voren
in herontdekte tijd
en om elke seconde zou je rouwen