vertrek

door het zwaarbewolkt na regenlandschap
zwoegen emoties in penetratiegraad-blauw
met een broze broze deklaag

deze ruilverkaveling van symptomen
is niet veel meer dan een invuloefening
rond ontsponnen gelijk

ik probeer niet eens meer
je met tranen te beschrijven maar vertrek
zoals ik kwam kleurloos maar diep