leven later

een leven te laat
bezoedeld en verschaald
verlaat ik wat jeugd was
 
met zonnen verschilder ik dagen decennia
verwissel ik schaduwen
tot het schreeuwpunt tot leven later
 
maar de lijnen blijven zichtbaar
laten lagen wil krimpen en barsten
darteltonen vervallen tot ruis
 
voort door verwordingsgangen
waar hoop en vrees strijden
om zinloos bestandsbeheer