foto (sepia)

de zoveelste zandstorm joelt
door mijn hoofd maar reinigt niet
hoe lang nog zal ik waken
 
een laatste helder moment raspt
wat flinters kilte van de dag
hyperventilerend van worsteldrift

en langzaam versteent verleden
tot schaduwloze tijd in notenhout
verstorven tonen van ongeloof

als een smeltplek in de zon
leef ik voort geloof ik nog even
halsstarrig als toen